Transfer brodova

Transfer brodova

Skipper4you.com, jedinstven brand i specijalizirana tvrtka za nautiku, koja nudi usluge skipera, transfera, te isporuke brodova diljem cijelog svijeta.

LOKALNI TRANSFERI

Transferi u hrvatskim teritorijalnim vodama. Usluge skipera mogu se bukirati unutar 24h prije samog transfera, te su brze i pouzdane bez obzira radi li se o jedrilici, jahti, katamaranu ili brodu bilo koje druge vrste.

Cijena: prema dogovoru za svakog klijenta zasebno

INTERNACIONALNI TRANSFERI

Prije preuzimanja, prvi zadatak naše posade je napraviti plan plovidbe. Preuzimanje svih kontrola broda slijedi nakon toga. Sve pripreme rade se u svrhu što sigurnijeg polaska. Za vrijeme ovih kontrola, brodovi su privezani i osigurani kako ne bi došlo do oštećenja.

Plovimo ekonomično, što osigurava minimalni rizik. Sigurnost posade je najvažnija.

Minimalan broj posade:

Dva do tri člana, ovisno o sigurnosnim razlozima. Svi članovi posade su iskusni i imaju adekvatne licence (Yacht master do 100 BT)

Za prekooceanske transfere potrebna su minimalno 4 člana posade. Vlasnici su uvijek dobrodošli. Možemo osigurati članove posade različitog znanja i vještina, ukoliko vlasnik želi sam provesti transfer.

Redoviti izvještaji vlasniku o položaju broda. Za nove brodove, prvi servis na motoru.

Cijena: prema dogovoru za svakog klijenta zasebno

DODATAK: usluga satelitskog praćenja koja omogućuje vlasniku lokaciju broda u bilo koje doba.

Izdvajamo

Postani skipper